Gęś kubańska

Gęsi Kubańskie, nazywane także garbonosa, są nieco mniejszymi gęsiami. Mają upierzenie szaro-brązowe z ciemną pręgą biegnącą przez tył głowy, szyję i tułów. Dziób jest czarny, nogi czarne lub czerwone. Głowy czysto rasowych gęsi są wąskie i nieduże, osadzone na wyprostowanych, długich szyjach, z fałdem skóry na podgardlu (u samców fałd jest większy). Boki są brązowo-szare z jaśniejszymi prążkami. Podobne umaszczenie występuje na skrzydłach, a pióra w okrywach i lotki mają białe obrzeża. Biały kolor przybiera również dolna część brzucha i podbrzusze. Średnia masa ciała 12-14 tygodniowej gęsi wynosi ok. 5-6 kg. Gęsi Kubańskie mają chude mięso. Nadają się do chowu tak samo w dużych, jak i małych stadach. Cechuje je wybitna chęć żywienia się na pastwisku oraz dobre przystosowanie do krajowych warunków środowiskowo– klimatycznych. Gęsi Kubańskie są z natury dzikie, dlatego najlepiej zapewnić im dużo przestrzeni, po której będą mogły chodzić.