Zielononóżka

Zielononóżki kuropatwiane na teren Polski zostały sprowadzone po wojnie. Rasa ta zaliczana jest do ogólnoużytkowej. Jaja Zielononóżek świetnie nadają się do żywienia dzieci oraz osób starszych z problemami zdrowotnymi (ilość dobrego cholesterolu zawartego w jajku przeważa nad zły).

Zielone skoki (nóżki) są charakterystyczną cechą Zielononóżki. Ubarwienie koguta różni się od barwy kury.

Koguty ważą 2,2-2,7 kg, zaś kury 1,8-2,3 kg. Nieśność kur to 140-180 jaj rocznie. Jaja są koloru białego (ich waga to około 55-58g). W okresach letnich Zielononóżki mając dostęp do dużego wybiegu, potrafią same zapewnić sobie pożywienie. W okresach jesienno-zimowych, kiedy wybiegi nie są pełne pożywienia, zaleca się podawanie im energetycznej i białkowej paszy.

Ptaki są odporne na niskie temperatury. Dobrze czują się na świeżym powietrzu, nie nadają się do hodowli w klatkach. Wybiegi dla Zielononóżek powinny być ogrodzone i obsadzone drzewkami oraz krzewami, które zapewnią kurą cień w upalne dni oraz schronią je przed deszczem. Zielononóżki nie nadają się na hodowlę wielkostadną. W stadach powyżej 50 sztuk dochodzić może między nimi do kanibalizmu. Kurki najlepiej czują się w małych stadach. Zielononóżki mogą oddalić się od kurnika na odległość 1 km, ale na noc wracają.


 

Kapłony

Kapłona można nazwać jako kastrowanego koguta specjalnie tuczonego w celu osiągnięcia dużej wagi i soczystego, smacznego, delikatnego mięsa. Kapłon, to samiec ptaka chirurgicznie kastrowany przed osiągnięciem dojrzałości płciowej i poddany ubojowi w wieku minimum 140 dni (20 tygodni); po kastracji kapłony muszą być tuczone przez okres co najmniej 77 dni (11 tygodni).Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.

Z hodowlanego punktu widzenia, zabiegu kapłonowania (kastracji) dokonuje się w wieku od 6 do maksymalnie 9 tygodni w zależności od rasy kur, a tuczy się kapłony dopóki nie osiągną wieku 32 tygodni, a nawet 40 tygodni. Kapłony, w zależności od rasy osiągają wagę od 2,5 kg do 3,5 -4 kg. Aby osiągnąć smaczne i soczyste mięso, kapłony musza być specjalnie tuczone, tzn. odżywiane w różny sposób w różnym okresie ich życia, a szczególnie specjalnie na dwa tygodnie przed ubojem. Jak dokładnie odżywiać kapłony jest tajemnicą każdego hodowcy.